ประเพณีชิงเปรต สารทเดือนสิบ พี่น้องชาวใต้
ประเพณีชิงเปรต

Date

ประเพณีชิงเปรต สารทเดือนสิบ พี่น้องชาวใต้ ก่อนที่จะถึงวันสารทเดือนสิบ 1 วัน ทางชาวบ้านจะทำขนมที่เรียกว่าขนม กระยาสารท และขนมอื่น ๆ แล้วแต่ความเชื่อ ความนิยมของแต่ละท้องถิ่นขึ้น แล้วขึ้นจัดเตรียมขนมและอาหารต่าง ๆ นั้นเอาไปทำบุญตักบาตรแล้ว ถือศีล ฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีลร่วมกัน

ในบางท้องถิ่น ก็มีการจัดทำขนม ไว้สำหรับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม่พระโพสพ และผีไร่ผีนา เมื่อถวายแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วก็จะนำเอาไปบูชาตามไร่นา โดยเอาไปวางตามกิ่งไม้ตามต้นไม้ หรือที่ที่ ล็อตโต้สด จัดไว้ให้โดยเฉพาะ เป็นการปฏิบัติพิธีกรรม การทำบุญสารทเดือนสิบ มี 3 ขั้นตอน ได้แก่

1.การจัดสำรับและยกสำรับ

เริ่มขึ้นในวันก่อนวันงาน โดยในวันแรม 13 ค่ำ เรียกกันอีกอย่างว่า วันจ่าย เพื่อจับจ่ายซื้ออาหารแห้ง พืชผักต่าง ๆ ที่เก็บไว้ได้นาน จนถึงข้าวของเครื่องใช้ ในชีวิตประจำวัน และส่วนขนมที่เป็นสัญลักษณ์ของสารทเดือนสิบ โดยได้จัดเตรียมไว้สำหรับใส่สำรับ และสำหรับนำเอาไปมอบให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ

ประเพณีชิงเปรต
การชิงเปรต ปีนเสาทาน้ำมัน

ขนม 5 อย่างที่ขาดกันไม่ได้ในประเพณีชิงเปรต ประกอบด้วย

  • ขนมพอง ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แทน เรือ แพ ที่ให้บรรพบุรุษใช้ข้ามมาจากโลกหลังความตาย
  • ขนมลา เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายของ แพรพรรณ เครื่องนุ่งห่ม
  • ขนมบ้า เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายของ ลูกสะบ้า สำหรับใช้เล่นต้อนรับวันสงกรานต์
  • ขนมดีซำ เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายของ เงิน เบี้ย สำหรับใช้สอย
  • ขนมกง หรือ ขนมไข่ปลา เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายของ เครื่องประดับ

2. การฉลองสำรับและการบังสุกุล

ในวันแรม 15 ค่ำ ซึ่งเป็นวันสารทเรียกว่า วันหลองสำรับ จะมีการทำบุญเลี้ยงพระและบังสุุกุล โดยการทำบุญวันนี้ เพื่อเป็นการส่งบรรพบุรุษและญาติพี่น้องให้ได้กลับไปยังโลกแห่งความตาย

3. การตั้งเปรตและการชิงเปรต

เมื่อเสร็จจากการฉลองสำรับและถวายภัตตาหารแล้ว ผู้ที่มาทำบุญก็จะนำขนมบางส่วนเอาไปวางไว้ตามบริเวณวัด กำแพงวัด หรือโคนต้นไม้ เรียกว่า การตั้งเปรต เพื่อแผ่ส่วนกุศล ให้เป็นทานแก่ผู้ที่ล่วงลับที่ไม่มีญาติหรือญาติไม่ได้เข้ามาร่วมทำบุญได้

บางวัดได้นิยมสร้างร้านขึ้น เพื่อความสะดวกแก่การตั้งเปรต เรียกว่า หลาเปรต หรือ ศาลาเปรต เมื่อตั้งขนม ผลไม้ และเงินทำบุญเสร็จแล้ว จะนำสายสิญจน์ ที่ได้บังสุกุลไปแล้ว เอามาผูกเพื่อแผ่ส่วนกุศลด้วย

การชิงเปรต จะเริ่มมีหลังการตั้งเปรต มีทั้งผู้ใหญ่และเด็ก จะวิ่งกันเข้าไปแย่งขนมกันอย่างคึกคัก เพราะมีความเชื่อว่า ของที่เหลือจากการที่ได้เซ่นไหว้บรรพบุรุษ หากได้ไปกินแล้วก็จะได้กุศลแรงเป็นสิริมงคล

ประเพณีชิงเปรต
ขบวนแห่

โดยวัดบางแห่ง ก็สร้างหลาเปรตไว้สูง โดยที่มีเสาเพียงเสาเดียวที่เกลาจนลื่นและชโลมด้วยน้ำมัน จารบี ถือว่าเป็นประเพณีที่จัดขึ้น สร้างความสนุกสนานได้เป็นอย่างยิ่ง

เป็นอย่างไรกันบ้าง เว็บหวยสด กับการชิงเปรต ในประเพณีสารทเดือนสิบที่เราเอามาให้เพื่อน ๆ ได้อย่างเป็นความรู้ สำหรับชาวใต้ ถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญ ประเพรีหนึ่งเลขทีเดียว อีกทั้งการชิงเปรต ยังสร้างความสนุกสนาน ให้กับคนในพื้นที่อีกด้วย

อ่านบทความอื่น ๆ ของเว็บหวยออนไลน์

เนื้อหาอื่นๆ
articles