รวม 3 วัดสวยอุบลราชธานี

Date

วัดสวยอุบลราชธานี เป็นอีกหนึ่งจังหวัด ที่มีวัดสวยมากมาย หลายวัด วันนี้เราได้รวบรวม และ คัดสรร วัดสวยประจำจังหวัดอุบลราชธานี มาถึง 3 วัด ที่มีความสวยงามแตกต่างกันไป โดยทั้ง 3 วัด จะเป็นวัดใดบ้าง มีอะไรน่าสนใจ มีความสวยงามขนาดไหน เพื่อน ๆ คอหวย ไปติดตามกันต่อไปเลยค่ะ

ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดสวยอุบลราชธานี

วัดพระธาตุหนองบัว

วัดพระธาตุหนองบัว ตั้งอยู่ที่ ถนนธรรมวิถี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอีกหนึ่งวัดที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่ได้จำลองมาจากเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์การครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนา ในปี พ.ศ. 2500 โดยพระธาตุองค์เดิม มีขนาดกว้างด้านละ 5 เมตร สูง ประมาณ 17 เมตร แล้วได้พระธาตุองค์ใหม่ ครอบพระธาตุองค์เดิม จึงทำให้มีขนาดใหญ่มาก ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 17 เมตร สูง 56 เมตร ซึ่ง สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2512

วัดสวยอุบลราชธานี

ที่มา : https://chill.co.th/articles/article.php?topic=top-7-famous-temples-in-ubon-ratchathani-province

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว  หรือ ” วัดเรืองแสง ” ตั้งอยู่ที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ การได้มาชม ภาพเรืองแสง ของของต้นกัลปพฤกษ์ ที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน นอกจากความมหัศจรรย์ของพระอุโบสถแล้ว วัดแห่งนี้ยังมี จุดชมวิวทิวทัศน์ซึ่งเป็นวิวลำน้ำโขง ที่เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่จะเห็นฝั่งประเทศลาว และ มองเห็นด่านช่องเม็กอย่างสวยงาม และยังเห็นอ่างเก็บ น้ำที่อยู่บริเวณเชิงเขา ลักษณะคล้ายกับทะเลสาป เป็นวัดที่สวยทั้งตอนกลางวัน และ ตอนกลางคืน กันเลยนะคะ

วัดสวยอุบลราชธานี

ที่มา : https://chill.co.th/articles/article.php?topic=top-7-famous-temples-in-ubon-ratchathani-province

วัดราษฎร์ประดิษฐ์

วัดราษฎร์ประดิษฐ์ หรือ วัดบ้านกระเดียน ตั้งอยู่ที่ ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดที่ชาวบ้านกระเดียน ได้ร่วม แรงร่วมใจกัน ในการก่อสร้างวัดนี้ขึ้นมา โดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น ทั้งอิฐที่ใช้ ก็เป็นอิฐที่เผาจากดินดิบในหมู่บ้าน มีโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิลาย และยังมีโบราณวัตถุที่สำคัญได้แก่ พระพุทธรูปประจำพระอุโบสถ พระพุทธรูปแกะจากไม้ ธรรมมาสไม้ และ หีบไม้เก็บตำรา โดยวัดราษฎร์ประดิษฐ์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราญสถานศิลปะช่างญวนและศิลปะพื้นถิ่นอีสานจากกรมศิลปากรอีกด้วย

วัดสวยอุบลราชธานี

ที่มา : https://chill.co.th/articles/article.php?topic=top-7-famous-temples-in-ubon-ratchathani-province

สำหรับ 3 วัดสวยอุบลราชธานี ได้แก่ วัดพระธาตุหนองบัว วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว และ วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ที่ทั้ง 3 วัด ล้วนเป็นวัดสวย ของ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ใครไปเดินทางทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานี ต้องห้ามพลาดเป็นอันขาด โดยทั้ง 3 วัด มีความสวยงามที่แตกต่างกัน จง อยากให้เพื่อน ๆ คอหวย สายบุญ ไปเก็บแต้มบุญให้ครบทั้ง 3 วัดเลยนะคะ

เนื้อหาอื่นๆ
articles