สักการะศาลหลักเมืองอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

Date

ศาลหลักเมืองอำเภอพนา ถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญ และมีความสวยงามมาก ๆ อีกสถานที่หนึ่ง ของอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญนั่งเองค่ะ วันนี้ หวยสด จึงจะขอพาเพื่อน ๆ ไปรู้จักถึงความสำคัญของศาลหลักเมือง และข้อดีของการสักการะศาลหลักเมือง ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองนั้น ๆ อีกด้วย จะเป็นอย่างไร ไปติดตามกันต่อได้เลยค่ะ

สถานที่สำคัญ จังหวัดอำนาจเจริญ : ศาลหลักเมืองอำเภอพนา

ศาลหลักเมืองคืออะไร

ศาลหลักเมือง คือ บริเวณ หรือ สถานที่สักการะ ซึ่งถูกตั้งขึ้นเพื่อสักการะ “ เสาหลักเมือง ” ความเชื่อเกี่ยวกับเสาหลักเมือง มีมาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัย โดยประเพณีการตั้งเสาหลักเมือง จัดได้ว่าเป็นพิธีพราหมณ์ โดยมีการจัดสร้างเสาหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นมิ่งขวัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของผู้คนที่อยู่อาศัยในเมือง การสร้างเสาหลักเมืองเชื่อว่า จะทำให้บ้านเมืองนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุข เพราะ เสาหลักเมือจะเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่จะปกป้องคุ้มครองเมืองนั้น ๆ

ศาลหลักเมืองอำเภอพนา

ที่มา : https://travel.trueid.net/detail/J9EYZDVxDwE9

ประวัติ อำเภอพนา

ศาลหลักเมือง ของอำเภอพนา มีประวัติ ว่ามีการก่อสร้างมาตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2554 ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความสำคัญ มีความสวยงาม ของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยประวัติของอำเภอนี้ เริ่มมีมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2231  และก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากในพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 ท่านทรงพระราชทานนามชื่อเมือง ว่า พนานิคม จนกลายมาเป็นอำเภอพนา ของจังหวัดอุบลราชธานี และ ในปี พ.ศ. 2536 อำเภอพนา ก็ขึ้นตรงกับจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งแยกตัวมาจากจังหวัดอุบลราชธานี

ศาลหลักเมืองอำเภอพนา

ที่มา : http://tessabanphana.go.th/gallery-detail_1870

ประวัติ ศาล หลักเมืองอำเภอพนา

หลักบ้านเมืองพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จะเป็นหินตั้งที่เป็นสัญลักษณ์ ที่บ่งบอกเรื่องราวของการตั้งบ้านเมือง ในอำเภอพนานี้ เมื่อปีพ.ศ.2562 ได้มีการย้ายเสาหลักเมืองจากที่ศาลหลักเมืองหลังเก่ามาสถิตย์ ณ ศาลหลักเมืองหลังใหม่ ซึ่งบริเวณนี้เคยเป็นที่ทำการของเจ้าเมืองพนานิคมในอดีต และตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2563 ได้มีการจัดประเพณีตักบาตร บนถนนสายวัฒนธรรมของเมืองพนาขึ้น เป็นประจำทุกปี ในบริเวณใกล้ ศาล หลักเมืองอำเภอพนา เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเมืองพนา ศาล หลักเมืองอำเภอพนามีความสวยงาม มีสีสันและลักษณะที่โดดเด่น ตัวศาลจะเป็นสไตล์ไทย มีสีแดงสดใส และมีกำแพงล้อมรอบเหมือนเมืองในสมัยก่อน

ศาลหลักเมืองอำเภอพนา

ที่มา : http://tessabanphana.go.th/gallery-detail_1870

ข้อดีของการไหว้ศาลหลักเมือง

การสักการะสิ่งศักดิ์สำคัญประจำเมือง อย่างเช่น การสักการะเสาหลักเมือง และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณภายในศาลหลักเมือง มีความเชื่อว่า หากใครได้ความเคารพ สักการะ และมีความศรัทธา จะส่งผลดีต่าง ๆ ให้กับชีวิตอย่างมากมาย เช่น จะเป็นความมั่นคงในชีวิต ความมั่นคงในหน้าที่การงาน และ ความเป็นสิริมงคลในชีวิต

ศาลหลักเมืองอำเภอพนา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านพนา ตำบล พนา อำเภอ พนา จังหวัด อำนาจเจริญ เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญ มีความศักดิ์สิทธิ์ และ มีความสวยงาม ของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ใครได้ผ่านไป ต้องหาโอกาสเข้าไปสักการะสักครั้ง เพื่อเสริมสร้าง ความเป็นสิริมงคล และ ความมั่นคงในชีวิต ให้แก่ผู้ที่สักการะด้วย

เนื้อหาอื่นๆ
articles